Cenník je platný od 1.5.2024

1. Cvičenie pre tehotné

1 hodina

10

1 x cvičenie v dĺžke 1 hod.

5 týždňový kurz

40

5 x cvičenie v dĺžke 1 hod.

2. Kurz prípravy na pôrod

individuálna príprava

70

1 x prednáška v dĺžke 2 hod.

5 týždňový kurz

100

5 x prednáška v dĺžke 2 hod.

Víkendová príprava párov na pôrod

150 /1 pár

2 x prednáška v dĺžke 4 hod. cez víkend

3. Sprevádzanie k pôrodu

Odborný doprovod pri Vašom pôrode

150

Konzultácia k sprevádzaniu

50

4. Laktačné poradenstvo

Stretnutie v štúdiu po pôrode

15

1 x stretnutie v dĺžke 1 hod.

Stretnutie v Vás doma po pôrode

40

1 x stretnutie v dĺžke 1 hod.

Mám záujem, chcem byť pripravená.

Vyplniť prihlášku