Kto je profesionálna laktačná poradkyňa?

Laktačná poradkyňa je profesionálny zdravotnícky pracovník, ktorý má skúsenosti v starostlivosti o matku a dieťa. Absolvovaním Komplexného študijného programu o dojčení získala podrobné informácie o podpore a pomoci matkám pri dojčení, komunikačné a poradenské zručnosti ako aj vedomosti vo všetkých oblastiach podpory a ochrany dojčenia.

Úlohy profesionálnej laktačnej poradkyne

  • profesionálny prístup v podpore dojčenia zdravého zrelého novorodenca
  • podpora a pomoc pri problémoch pri dojčení
  • poradenstvo pri dojčení rizikových detí
  • poradenstvo pri dojčení v prípade ochorenia matky a po traumatizujúcom pôrode

Kedy kontaktovať profesionálnu laktačnú poradkyňu?

Čo najskôr, najlepšie ešte pred pôrodom. Získate tak potrebné informácie o dojčení a budete najlepšie pripravená na obdobie dojčenia po pôrode.

Mám záujem, chcem byť pripravená.

Vyplniť prihlášku